Terug naar vorige pagina

Helende werking
Wat is de kracht van een steen?

Het leeft, heelt en kan door zijn trilling onze trilling
veranderen, zodat we dichter bij onze balans komen.
Vanuit die situatie zijn we in staat om ons zelfgenezend
proces te activeren.

 

Waarom kunnen stenen dit?

De stenen hebben dezelfde chemische samenstelling
ie ook in ons lichaam terug te vinden zijn.
De kleur en de vorm die we nodig hebben zijn in staat
om onze eigen trilling te veranderen. 

 

Waarom zou dat nodig zijn?

Wanneer we klachten hebben dat kan zowel fysiek of mentaal zijn, dan is onze trilling

veranderd en vaak is de trilling dan lager dan onze normale uniek trilling. De stenen

hebben hun unieke trilling en doordat we gebruik kunnen maken van hun trilling is het

mogelijk om onze te lage of te hoge trilling te veranderen. Ons lichaam is daar zelf

ook mee bezig, omdat het altijd streeft naar balans. Dat kost energie, door de hulp van stenen kan dit sneller en makkelijker.

 

Hoe komt het dat onze trilling is verandert?

Soms kan het zijn dat er vroeger iets gebeurd is waardoor we nog steeds in die trilling zijn en wat niet meer nodig is en kunnen stenen, zonder dat er dieper op ingegaan wordt, heel goed helpen. Maar er zijn ook situaties waar de invloed van buitenaf komen en daar kunnen stenen je tegen beschermen. Wanneer de invloed van buiten af komt en je bent er mentaal ook mee bezig dan is het wel noodzakelijk om te kijken wat er veranderd kan worden aan die situatie en hoe je anders naar die situatie kan gaan kijken. Daar kunnen we samen naar kijken en doen dat tijdens de bewustwordingsgesprekken. In alle gevallen kunnen stenen een ondersteunende functie hebben.

 

De bron van de oorzaak.

Wanneer we met klachten te maken hebben, zijn het vaak symptomen van de oorzaak.

 

Hoe komen we daar nu achter?

We gebruiken dit voorbeeld nogmaals: Wanneer iemand hoofdpijn heeft, kan je een middel innemen die de hoofdpijn verminderd. Wanneer je niet op zoek gaat waardoor dat je hoofdpijn hebt, blijf je in het cirkeltje ronddraaien. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor de hoofdpijn ontstaat. Zelfonderzoek is hier een weg om de oorzaak op te sporen.

In het weekend kan er hoofdpijn ontstaan doordat je later opstaat en te laat koffie drinkt. De cafeďne!! 

Juist door ontspanning kan er ook hoofdpijn ontstaan. De voedingsstoffen en een niet optimale darmfunctie, waarvan je niets hoeft te merken, kunnen oa. hoofdpijn veroorzaken. Nu hebben we het nog steeds over hoofdpijn. Men kan een steen uitzoeken tegen die hoofdpijn, maar wordt da ook de oorzaak aangepakt?

Door de kinesiologie zijn we in staat dat wel te doen. Wij maken gebruik van de spiertest en zo geeft het lichaam zelf aan wat er nodig is om bij je balans te komen. Nu is het het mooiste om het zelf te ervaren, maar er is ook een mogelijkheid om via een ander die test te laten doen, met jou naam en geboortedatum en adres. Zo werken we ook met baby’s en dieren. Die kunnen zelf ook niet testen.